bg

Diensten

Van Vliet Sloopwerken beschikt over een breed diensten pakket die gezamelijk of afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, hieronder worden deze diensten verder toegelicht.

 • Industriële sloopprojecten

  Industriële sloopprojecten | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Van Vliet heeft een ongekende ervaring in het (koud) slopen en verwerken van complete proces-installaties, zwaar equipment, opslagtanks, staalconstructies, leidingtracé's, schoorstenen, gebouwen en zelfs vliegtuigen. Opbrengsten van afkomend materiaal worden hierbij gemaximaliseerd door het optimaal scheiden van staalsoorten en non-ferro’s die veelal op de metaalmarkt “ge-hedged” worden om prijs-schommelingen af te dekken. Kosten worden geminimaliseerd door gebruik te maken van de juiste methodiek en soort equipment.

   

 • Civiele sloop

  Civiele sloop | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Onder civiele sloopwerken wordt  verstaan het slopen van ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen maar ook b.v. bruggen en kademuren. Het voorkomen van trillingen en voorkomen van stofvoorming is hier vaak cruciaal. om aan deze eisen te voldoen beschikt Van Vliet b.v. over “high-tech” waternevel-kanonnen en betonfrezen.

 • Asbestsanering

  Asbestsanering | Civiel | Industrieel | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  In vrijwel elke installatie of gebouw van voor het bouwjaar 1993 bevindt zich asbest of keramische materialen,  Het verwijderen van asbest gaat onder strenge regelgeving om zo mens en milieu te beschermen. . Van Vliet is in staat om de meest grote en complexe saneringen in eigen hand uit te voeren met eigen personeel. Zeker in de industrie heeft Van Vliet veel ervaring met dit soort projecten, enkele voorbeelden zijn saneringen van ketels, opruimen van besmettinfen in een live omgeving etc.

 • Decontaminatie en cleaning

  verwijderen norm materiaal | Decontaminatie en cleaning | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Voordat een petro-chemische installatie kan worden ontmanteld dient deze eerst te worden gereinigd. Vanwege de complexiteit van deze installaties moet men er altijd rekening mee te houden dat zelfs na reiniging reststoffen aanwezig kunnen zijn in het systeem. Het gaat vaak om zeer gevaarlijke en giftige stoffen. Om met dit soort vervuilingen om te gaan zijn er speciale procedures om mens en milieu te beschermen. Van Vliet Sloopwerken weet als geen ander hoe met deze materie om te gaan. In de industrie komt ook regelmatig NORM(Naturally Occurring Radioactive Materials) voor. Van Vliet heeft ruime ervaring in het verwijderen en op de juiste wijze afvoeren van dit NORM materiaal.  achtergrondstraling). 

 • Restwaardebemiddeling

  Restwaardebemiddeling materiaal en apparatuur | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Van Vliet beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk en is in staat de maximale retourwaarde voor uw apparatuur en materialen te realiseren. Het vermarkten van apparatuur is niet alleen financieel voordelig, het betekend ook dat er minder gerecycled hoeft te worden wat weer besparend werkt voor het milieu. 

 • Engineering

  Demontage werkzaamheden | Engineering | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Elk project begint met goed doordachte werkplannen, TRA’s, berekeningen en planningen. Van Vliet heeft in-house kennis om de meest veeleisende opdrachtgevers op dit vlak tegemoet te komen. Dit stadium is bepalend.

 • Demontage

  Demontage | demonteren en/of verhuizen van complete productielijnen, equipment en procesinstallaties | Van Vliet Sloopwerken - Demolition

  Van Vliet heeft ook ruime ervaring met het demonteren en/of verhuizen van complete productielijnen, equipment en procesinstallaties, al dan geïntegreerd met sloopwerkzaamheden.